ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SŁUŻBY BHP

Pracownikiem Służby BHP może zostać osoba spełniająca wymagania (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniajacego rozporządzenie w sprawie służby Bezpieczeństwa i higieny pracy 1) (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 246, poz. 2468)

  1. Inspektor bhp - osoba posiadająca zawód technika bhp,
  2. Starszy inspektor bhp - technik bhp z co najmniej 3 letnim stażem pracy w służbie bhp,
  3. Specjalista bhp - wyższe wykształcenie w kierunku bhp lub studia podyplomowe bhp i co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
  4. Starszy specjalista bhp - (jak w pkt 3) oraz co najmniej 3 letni staź pracy w służbie bhp,
  5. Główny specjalista bhp - (jak w pkt 3) oraz co najmniej 5 lat stażu pracy w służbie bhp.

Pracodawca może powierzyć wykonywanie obowiązków służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (art.23711§1 Kp) wyłącznie pracownikom służby bhp spełniającym minimalne wymagania określone w pkt. 3 (co najmniej specjalista bhp), lub osobie która była zatrudniona na stanowisku Inspektora Pracy w PIP przez okres co najmniej 5 lat. Natomiast pracodawca samodzielnie wykonujący obowiązki służby bhp musi posiadać ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp.

Copyright © 2019 KOTAR-BHP
EKSPERCKA FIRMA USŁUGOWO-DORADCZO-SZKOLENIOWA
PLACÓWKA OŚWIATOWA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Jan Kotowski | Zakęcie 74, 67-106 Otyń | tel. kom: 603 369 752 | e-mail: J.Kotowski@interia.pl