Szkolenia BHP Online

Podążając za nowymi trendami na rynku szkoleń stworzyliśmy nową ofertę dla osób prywatnych i instytucji zainteresowanych szkoleniem - szkolenie Online.

Takim systemem szkolenia mogą zaliczyć szkolenie okresowe wyłącznie: pracodawcy, pracownicy kierujący pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, kadra inżynieryjno-techniczna.

Niestety nie mogą być objęci takim systemem szkolenia pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Dzięki technologiom multimedialnym i Internetowi mają Państwo możliwość skorzystania ze zdalnego szkolenia prowadzonego przy wykorzystaniu komputerów na podstawie dostarczonych uczestnikom szkolenia dydaktycznych materiałów szkoleniowych.

 

ZAINTERESOWANYCH TAKĄ FORMĄ SZKOLENIA KLIENTÓW ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ZGŁOSZENIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Copyright © 2019 KOTAR-BHP
EKSPERCKA FIRMA USŁUGOWO-DORADCZO-SZKOLENIOWA
PLACÓWKA OŚWIATOWA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Jan Kotowski | Zakęcie 74, 67-106 Otyń | tel. kom: 603 369 752 | e-mail: J.Kotowski@interia.pl